Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Α. Γενικά

1.Εάν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο , είστε υπεύθυνοι για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων σας καθώς και για την ελεγχόμενη πρόσβαση τρίτων από τον υπολογιστή σας με τον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να αποδεχθείτε πλήρη ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που θα προκύψουν από την δραστηριότητα του λογαριασμού σας. Πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε το απόρρητο των στοιχείων πρόσβασής σας και να μας ειδοποιήσετε άμεσα αν πιστεύετε ότι τα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά σε τρίτους ή γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι σωστές και ολοκληρωμένες και ότι οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές μας κοινοποιούνται άμεσα μέσω της ανανέωσης στοιχείων λογαριασμού στον ιστότοπο. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτόν, να διακόψει λογαριασμούς ,να αφαιρέσει ή να αλλάξει περιεχόμενο, κατά την κρίση του, αν ακυρώσουμε παραγγελία θα είναι χωρίς χρέωση σε εσάς.

 

Β. Απώλειες

1. Η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε απώλειες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων μας , οι απώλειες αυτές μπορεί να αφορούν έξοδα ,κέρδη ,πωλήσεις ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση απώλεια .

 

Γ. Πρόσβαση

1. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την συνεχή και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα του ιστότοπου και την χωρίς λάθη μεταφορά δεδομένων ,πάραυτα λόγω της φύσης του διαδικτύου δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Επίσης η πρόσβαση ενδέχεται να είναι περιορισμένη ή αδύνατη κάποια διαστήματα λόγω συντήρησης ή και αναβάθμισης, θα προσπαθούμε πάντα οι χρόνοι μειωμένης ή αδυναμίας πρόσβασης να είναι οι ελάχιστοι.

 

Δ. Άδεια χρήσης ιστότοπου

1. Ο ιστότοπος σας παρέχει μία περιορισμένη άδεια χρήσης που αφορά την πρόσβαση και προσωπική χρήση του ,αλλά όχι το κατέβασμα, εκτός προσωρινών αρχείων , την μετατροπή μέρους ή όλου του περιεχομένου παρά μόνο με έγγραφη δήλωση αποδοχής από μέρους μας .Αυτή η δήλωση δεν αφορά την πώληση ή εμπορική χρήση του ιστότοπου , χρήση προσφορών ή αντικειμένων προς όφελος τρίτων ή χρήση μηχανών εσωτερικής αναζήτησης οποιασδήποτε φύσης. Αυτός ο ιστότοπος απαγορεύεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ,πωληθεί ,επισκεφτεί ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό χωρίς γραπτή άδεια. Σας δίδεται η περιορισμένη και ανακαλούμενη άδεια για την δημιουργία ενός συνδέσμου στην αρχική σελίδα του ιστότοπου εφόσον ο σύνδεσμος δεν αλλοιώνει ,παραποιεί, παρανοεί η κατά οποιονδήποτε τρόπο μετατρέπει το ύφος ή το περιεχόμενο μας.

 

Ε. Η συγκατάθεσή σας

1.Κάνοντας χρήση του ιστότοπου μας, συμφωνείτε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας.

 

Ζ. Κανόνες συμπεριφοράς

1.Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει, αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν, διακοπή αυτής ή και οποιαδήποτε βλάβη σε αυτόν. Αποδέχεστε ότι εσείς και όχι ο ιστότοπος είστε υπεύθυνοι για όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το περιεχόμενο αυτών που αποστέλλετε από τον υπολογιστή σας σε εμάς και οι οποίες πρέπει να είναι για νόμιμη χρήση μόνο. Δεν επιτρέπετε η χρήση για οτιδήποτε από τα παρακάτω :

• Για σκοπούς που εμπεριέχουν δόλο ή σε σχέση με οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια .

• Να αποστείλετε ,χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό είναι παράνομο, προσβλητικό κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παραβιάζει τους όρους χρήσης ,σήματα ,πατέντες ή είναι παθογόνος προς τρίτους .

 

Η. Απόψεις , σχόλια, αναφορές, επικοινωνία και άλλο περιεχόμενο.

1. Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου μπορούν να αναρτήσουν απόψεις, σχόλια,αναφορές, επικοινωνία και άλλο περιεχόμενο με την παραδοχή ότι το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο ή προσβλητικό κατά οποιονδήποτε τρόπο και δεν θίγει τα εμπορικά ή άλλα δικαιώματά μας, δεν περιέχει ιούς, εμπορικές ή πολιτικές καμπάνιες, θίγει πνευματική ιδιοκτησία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδής ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή να προσποιηθείτε ανύπαρκτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα ( αλλά δεν αναλαμβάνει υποχρέωση ) για την αφαίρεση ή μετατροπή αυτού του περιεχομένου. Εφόσον αναρτήσετε περιεχόμενο και εκτός αν δηλωθεί σε εμάς, έχετε δώσει σε εμάς και τους συνεργάτες μας τη μη αποκλειστική, χωρίς όρους και μεταβιβαζόμενη άδεια χρήσης με δυνατότητα αλλαγής μετατροπής, έκδοσης και γενικά οποιουδήποτε μετασχηματισμού αυτού του περιεχομένου και διάθεσης αυτού κατά την κρίση μας .

 

Θ. Copyright

1. Όλο το περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνετε στον ιστότοπο όπως κείμενα, γραφικά, σχέδια, εικόνες και γενικά οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι ιδιοκτησία του,και προστατεύεται από την διεθνή νομοθεσία. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι ιδιοκτησίας του ιστότοπου, Απαγορεύεται η εξαγωγή ( με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο ) και χρήση περιεχομένου του χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση τιμών και προϊόντων ή η δημιουργία βάσης δεδομένων με αντικείμενα από τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

2. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εσάς ή από άλλους χρήστες στην ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εσάς, χρησιμοποιώντας όλα τα ανοιχτά εργαλεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά σήματα, γίνεται ιδιοκτησία μας, και ως τέτοια, μας δίνει μια αέναη , αμετάκλητη, παγκόσμια, ατελώς, αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να μεταφράζει, δημοσιεύει δημόσια ή να το διανείμει όπως μας βολεύει. Αυτό αναφέρεται μόνο και ισχύει για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω ανοικτών εργαλείων επικοινωνίας, όπως περιγράφεται, και δεν αναφέρεται σε πληροφορίες που παρέχονται ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής.

 

Ι. Σήματα

1. Tο σήμα, καθώς και άλλα εμπορικά σύμβολα τα οποία εμφανίζονται στον ιστοτοπό μας ή κατοχυρωμένα σήματα αποτελούν κατοχυρωμένη εμπορική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται από την σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν δύναται δε να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε ή σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που δεν αφορά εμπορικά ή νομικά την εταιρία, επίσης σε χρήση η οποία δύναται να δημιουργήσει σύγχυση ή προσβολή κατά οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με την εταιρεία μας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν είναι κατοχυρωμένα από την εταιρεία μας αποτελούν ιδιοκτησία των εταιρειών οι οποίες δύναται ή όχι να έχουν σχέση με την εταιρεία μας .Μάρκες και γνήσιοι κωδικοί χρησιμοποιούνται μόνο για αναφορά.

 

Κ. Αλλαγές υπηρεσίας ή αλλαγή όρων χρήσης

1.Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπο μας, στους όρους χρήσης και πωλήσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

Λ. Αποποίηση

1. Εάν παραβιάσετε τους όρους και δεν κινηθούμε νομικά εναντίων σας επιφυλάσσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για μελλοντική χρήση.

2. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους , από και ενάντια όλες τις απώλειες, ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας συμφωνίας χρήστη ή την αποτυχία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το λογαριασμό σας που πραγματοποιούνται από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας.

 

Μ. Δικαιοδοσία Δικαστηρίων

1. Οι όροι καλύπτονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ,για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Καβάλας.

Α. Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε :

1. Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς κατά την εγγραφή σας στο site μας, σε μια παραγγελία, όταν εγγραφείτε στο newsletter μας ή όταν ανταποκρίνεστε σε μια έρευνα ή συμπληρώσετε μια φόρμα.

2. Κατά την παραγγελία ή την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε : όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Μπορεί, ωστόσο, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ανώνυμα.

3. Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων στο δικτυακό σας τόπο. Επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων στους χρήστες βάσει των επισκέψεών τους στους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να απενεργοποιήσουν την εφαρμογή αυτή μέσω της πολιτικής απορρήτου της Google.

 

Β. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για :

1. Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

• Για να διαμορφώσουμε την εμπειρία σας. Τα στοιχεία σας μας βοηθούν να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

• Να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις προσφορές μας με βάση τις πληροφορίες και την ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε από εσάς.

• Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. Τα στοιχεία σας μας βοηθούν να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στα αιτήματα εξυπηρέτησης των πελατών μας και τις ανάγκες υποστήριξης.

• Για την επεξεργασία των συναλλαγών. Οι πληροφορίες σας, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, δεν θα πωλούνται, ανταλλάσσονται, μεταβιβάζονται, ή θα δοθούν σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς τη συναίνεσή σας, εκτός από το σκοπό της παράδοσης του αγορασθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας που μας έχει ζητηθεί.

• Να διαχειριστούμε ένα διαγωνισμό, προώθηση, έρευνα ή άλλες ενέργειες μέσω της ιστοσελίδας.

• Για να στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε για την επεξεργασία της παραγγελίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας στείλουμε πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την παραγγελία σας και εταιρικά νέα, ενημερώσεις, που σχετίζονται με το προϊόν ή την υπηρεσία, κ.λπ.

Σημείωση: Αν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λήψη μελλοντικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή καλώντας στο 2592043928 , από 9:00 πμ έως 17:00 μμ. Δευτέρα - Παρασκευή.

 

Γ. Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας :

Έχουμε εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών, όταν κάνετε μια παραγγελία ή εισάγετε προσωπικές σας πληροφορίες.

1. Σας προσφέρουμε τη χρήση ενός ασφαλούς server. Όλες οι ευαίσθητες / οικονομικές πληροφορίες, διαβιβάζονται μέσω τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL) και, στη συνέχεια, κρυπτογραφημένα σε βάση δεδομένων του παρόχου της υπηρεσίας πληρωμών μας μόνο για να είναι προσβάσιμη από εκείνα που έχουν εγκριθεί με ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα, και υποχρεούνται να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

2. Μετά από μια συναλλαγή, τα προσωπικά σας στοιχεία (πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, οικονομικά, κλπ) δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές μας.

 

Δ. Να χρησιμοποιούμε τα cookies:

Ναι. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που μια τοποθεσία ή υπηρεσία μεταβιβάζει στους υπολογιστές σας στο σκληρό δίσκο μέσω του Web browser σας (αν επιτρέπεται), που επιτρέπει στους δικτυακούς τόπους ή τους φορείς παροχής υπηρεσιών συστημάτων να αναγνωρίσουν τον browser που χρησιμοποιείτε και να θυμάται ορισμένες πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να μας βοηθήσει να θυμόμαστε και να επεξεργαζόμαστε τα είδη στο καλάθι αγορών σας, να κατανοήσουμε και να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας για μελλοντικές επισκέψεις, να παρακολουθείτε διαφημίσεις και να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και την αλληλεπίδραση , ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες ιστοσελίδας και εργαλεία το μέλλον

Αν προτιμάτε, μπορείτε να επιλέξετε ο υπολογιστής σας να ειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται, ή μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του browser σας. Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, αν απαγορεύσετε τη λήψη cookies, ορισμένες από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Ωστόσο, μπορείτε να τοποθετήσετε παραγγελίες επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών.

 

Ε. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών. Οι σελίδες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε άτομα που είναι τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτερα.

 

Ζ. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του του Ν. 2472/1997.

 

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας Κυτταρίδης Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, οι οποίοι είναι:

Παροχή σύννομων υπηρεσιών. Παροχή στον πελάτη προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες του στο βέλτιστο κόστος και την καλύτερη δυνατή ποιότητα

Διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας παραμένει σταθερή και σ' αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Όλα τα στελέχη της εταιρείας είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας προς την Ποιότητα κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.Γι' αυτό τον λόγο, η εταιρεία φροντίζει ώστε να εξασφαλίζει στο προσωπικό της, τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καθώς επίσης και μία απρόσκοπτη επικοινωνία ανάμεσα στα τμήματα.

Μόνιμος στόχος και δέσμευση είναι η συνεχής βελτίωση, μέσα από μια διαδικασία καθορισμού της επιτυχίας στόχων για την ποιότητα και τη βελτίωση των διεργασιών της εταιρίας.

DIESEL SERVICE - ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ - GR 64100

Επικοινωνήστε μαζί μας στο
Τηλ.0030 25920 43928
Φαξ:0030 25920 43929 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κινητό συνεργείο
Επισκευές στον χώρο σας

Τα στοιχεια μας
 • DIESEL SERVICE - ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ - GR 64100
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (EL)800117892
 • Εμπορικό Επιμελητήριο (Γ.Ε.ΜΗ.)020771130000
 • E-mail:info@dieselservice.gr 

 

 
Γιατι να μας προτιμησετε
 • Σύγχρονο συνεργείο ,κατάλληλος εξοπλισμός
 • Παρακαταθήκη ανταλλακτικών
 • Ποιοτική & υπεύθυνη εργασία
 • Κατανόηση των αναγκών του πελάτη
 • Παράδοση του αυτοκινήτου στο συμφωνημένο χρόνο
 • 12 μήνες εγγύηση σε γενική επισκευή κινητήρα,κιβώτιο ταχυτήτων,διαφορικό(υπό όρους)
Ωρες Λειτουργιας

Δευτέρα:     

Τρίτη:        

Τετάρτη:     

Πέμπτη:      

Παρασκευή:

Σάββατο:    

Κυριακή:

 9:00am - 5:30pm

 9:00am - 5:30pm

 9:00am - 5:30pm

 9:00am - 5:30pm

 9:00am - 5:30pm

9:00am - 3:00pm

Κλειστά

Please publish modules in offcanvas position.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Όταν χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας συμφωνείτε να αποθηκεύονται cookies στο browser σας. Ενημερώθηκα και συμφωνώ με την Πολιτική του Dieselservice - Κυτταρίδης, πατήστε "Κλείσιμο Ενημέρωσης" για να κρύψετε την ειδοποίηση (το μήνυμα θα πάψει να εμφανίζεται).

...

Κλείσιμο Ενημέρωσης